Over Medische Informatie

Als expert op het gebied van zowel de voordelen als de risico’s van onze producten, ondersteunen we medische beslissingen en het veilige en gepaste gebruik van onze producten. Dit doen wij door het telefonisch of schriftelijk beantwoorden van medische vragen gerelateerd aan Pfizer producten.

HCP Tablet

Wie we zijn

We hebben rechtstreekse interacties met zorgprofessionals en patiënten.

Wij zijn een wereldwijde afdeling binnen Pfizer die voorziet in hoogwaardige en consistente medische informatie.
Wij zijn professionals met een medische achtergrond of relevante wetenschappelijke training en experts op het gebied van onze producten.

Wat we doen

We reageren op verzoeken om medische informatie van patiënten en een diversiteit aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

  • We verstrekken zorgprofessionals tijdig nauwkeurige en evenwichtige klinische en wetenschappelijke informatie
  • We verstrekken productinformatie aan patiënten en verzorgers

HCP literature

Wetenschappelijke documenten maken en beheren

  • Onze documenten zijn op bewijs gebaseerd en nauwkeurig, wetenschappelijk gebalanceerd, feitelijk en niet promotioneel
  • Onze wetenschappelijke documenten ondergaan een grondige interne medische beoordeling en worden regelmatig bijgewerkt om nieuwe informatie weer te geven

Molecules

Leider binnen de Medische Informatie gemeenschap

  • Samenwerkingen met MILE* en de Drug Information Association

*Medical Information Leaders in Europe (MILE) is een organisatie die de Medical Information-functie van farmaceutische bedrijven in heel Europa vertegenwoordigt. Het doel van MILE is om de toegang tot informatie over geneesmiddelen voor zorgprofessionals en patiënten voortdurend te verbeteren en bij te dragen aan veilig en passend gebruik van dergelijke producten. Ga voor meer informatie naar: www.mile-association.org

Mlle