Overige bronnen

Professionele bronnen

Pfizer.be

De algemene Pfizer website waar informatie te vinden is over Pfizer, onze geneesmiddelen alsmede nieuws en updates. Hier is tevens de productinformatie (Samenvatting van Productkenmerken) te vinden.

Pfizerpro.be

Pfizer website voor zorgprofessionals met informatie over onder andere producten, ziektebeelden, voorlichtingsmateriaal en praktijkondersteuning.

Pfizer Pipeline

Bekijk de Pfizer Pipeline voor informatie over geneesmiddelen die momenteel in ontwikkeling zijn.

Medical Information Leaders in Europe (MILE)

MILE (Medical Information Leaders in Europe) is een branchevereniging welke kennis en ervaringen rond de functie van medische informatie in Europa deelt. Het algemene doel is om de toegang tot informatie over geneesmiddelen voor zorgprofessionals en patiënten te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een veilig en passend gebruik van dergelijke producten.

Medical Information Gateway

De MI Gateway is een online portal ontwikkeld door MILE waarmee gebruikers eenvoudig kunnen zoeken naar de contactgegevens van de medische informatie afdeling voor een specifiek product.

Material Safety Data Sheets (MSDS)

Material Safety Data Sheets (MSDS) ontwikkeld door Pfizer Inc. voor haar geneesmiddelen om te helpen de veiligheid op de werkplek te garanderen en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Investigator Sponsored Research

Het Investigator Sponsored Research programma levert financiëring en/of ondersteuning voor Investigator sponsored research.

Hergebruik van geneesmiddelen met een verlopen patent

EMA en de Head of Medicines Agencies hebben onlangs een pilot gelanceerd om het hergebruik van geneesmiddelen, waarvoor geen patent meer geldt, te ondersteunen. Indien u een verzoek heeft met betrekking tot het hergebruik van een Pfizer geneesmiddel met een verlopen patent, neem dan contact op met Medische Informatie.

 Klinische studies

Pfizer Clinical Trials

Ga voor meer informatie over klinische studies van Pfizer naar https://www.pfizer.com/science/clinical-trials 

Clinical Trials.gov

Database waarin informatie gezocht kan worden over lopende klinische studies.